GNT Consultancy - Beveiliging en advies
Focus on Security

Nieuwe wetgeving privacy

Per vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe regelgeving met betrekking tot privacy en databescherming van kracht.
​Deze regelgeving is in Nederland bekent onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en valt in europees verband onder de General Data Protection Regulation (GDPR).

​Deze regelgeving omvat de privacyregels voor alle europese landen en deze regelgeving zal in Nederland gecontroleerd worden door de autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is in Nederland ook voornemens om bedrijven boetes te gaan geven bij het overtreden van deze regelgeving, boetes die op kunnen lopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet van een bedrijf.

​De regelgeving heeft betrekking op de bescherming van data van personen. Big Data is big business geworden en hier wil de Europeese comissie een stokje voor steken. 
​In de beveilgingswereld is dit natuurlijk erg actueel, camerasystemen en toegangsverleningssystemen slaan allerlei data en persoonsgegevens op, de actuele data maar vaak wordt dez edata ook nog geruime tijd bewaart. In principe is dat geen probleem, het gaat immers om de bescherming van mensen en goederen, die mag u beschermen. Maar het is wel belangrijk dat deze gegevens veilig en volgens de hiervoor geldende richtlijnen opgeslagen wordt zodat er geen onbevoegden bij deze data kunnen. Dus niet zomaar op een server waar iedere medewerker op kan.

Deze regelgeving welke in Nederland bekent staat al;soorbeelden van veilige dataopslag zijn in een gecertificeerde cloud omgeving, ook hieraan zijn uiteraard voorwaarden verbonden maar dat is wel de manier om uw dataprotectie op een veilige en niet al te complexe manier te waarborgen.​

​Indien u zich afvraagt wat deze nieuwe regelgeving voor u of uw beveiligingssystemen betekent kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

​Maar kijk ook eens op de website van de autoriteit persoonsgegevens, daar staat de meest relevante informatie over deze nieuwe regelgeving.